Parijsreis v5

De reis is van donderdag 30 juni tot zondag 3 juli. Met de bus worden jullie van school naar je accommodatie in Parijs gebracht. Wat we precies gaan doen hangt ook van jullie input af, want jullie worden betrokken bij het opstellen van ‘le programme’. 😊

Op dinsdag 1 maart, aanvang 19.30 uur is er een informatieavond op school voor jou en je ouders. Dan vertellen we meer over de praktische zaken rond de reis; het wat, hoe en de kosten etc.

Bij deze brief is een bijlage bijgevoegd met info over de reis. Lees alle informatie graag goed door, en mail je eventuele vragen (liefst voor de info avond) naar: opreisnaarparijs@stmichaelcollege.nl.

We hebben ook een website gemaakt: https://www.parijsreis2022.nl/ Die gaan we vullen met het programma, belangrijke telefoonnummers, foto’s enz.

Later volgt er natuurlijk nog heel veel meer info, maar voor nu is het belangrijkste nieuws dat je, als je wilt . . . . . naar Parijs gaat !

Met vriendelijke groeten,

Parijs-reis-commissie

 

 

 

 

Voor deze reis gelden een aantal belangrijke voorwaarden en regels die we vooraf willen delen.

Voorwaarden om op reis te gaan
Op dit moment is nog bekend hoe de COVID-situatie in Frankrijk in juni/juli 2022 zal zijn.
De reis zal plaatsvinden binnen onderstaande kaders.

1. De regels omtrent het binnenkomen van het land van bestemming
2. De regels in het land van bestemming
3. De regels omtrent de terugkeer naar Nederland

Voor de meest recente informatie  over corona en reizen verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid.

Elke ouder/verzorger heeft de verantwoordelijkheid de reisvoorwaarden van de Rijksoverheid goed door te nemen en ernaar te handelen zodat de leerling vóór vertrek, tijdens en na de reis, voldoet aan de gestelde Nederlandse- en Franse regels.
Mocht het van toepassing zijn voor de leerling om (voor, tijdens of na de reis) zich te laten testen middels een PCR-test of andere test, dan zijn de kosten van deze test te allen tijde voor de ouder/verzorger.
Bij deze reis volgen we het reisadvies van de Rijksoverheid en de COVID regelgeving in Frankrijk op het moment van de reis. Wanneer aan alle daarin gestelde voorwaarden is voldaan en een leerling of begeleider wordt gedurende de reis ziek, dan zijn de kosten van eventueel langer moeten verblijven en de eventuele medische kosten die ter plekke moeten worden gemaakt, meestal door de verzekering van de school gedekt. In een dergelijke situatie blijft een begeleider bij de leerling totdat de ouder/verzorger is aangekomen op de betreffende locatie.

 

Gedragsregels
Tijdens de reis gelden de normale regels van de school, zoals:

De groepjes blijven bij elkaar
Tijden zijn strikt
Iedereen doet actief mee
Iedereen gedraagt zich fatsoenlijk
Niet roken
Goed humeur !

Een aantal regels wordt strikt gehandhaafd. Overtreden van de volgende regels betekent: direct naar huis gaan op kosten van de betreffende ouders.

geen alcohol
geen drugs
geen seks

Inschrijfregels 

Inschrijving en betaling
Voor deze stedenreis wordt een vergoeding gevraagd, die via een machtiging wordt geïnd.
Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de stedenreis.
Daarna print u de machtiging uit, ondertekent deze en uw zoon/dochter doet dan de machtiging in de grijze brievenbus bij de ingang van het St. Michaël College uiterlijk vóór 19 maart 2022. De handtekening hebben we nodig om de incasso te voltrekken. Indien de machtiging niet is ingeleverd, kan de leerling niet mee!
Wilt u ervoor zorgen dat u het juiste rekeningnummer invult op de machtigingskaart, de kaart ondertekent en dat er voldoende geld op deze rekening staat om de machtiging te kunnen innen.
Mocht u vergeten zijn de machtiging uit te printen, dan kunt u door in te loggen via Senses met de inloggegevens van uw zoon/dochter de machtiging opzoeken door op Inschrijvingen/tickets te klikken. Als u op de blauwe link klikt, dan kunt u de machtiging uitprinten.

Parijs           €450,-

Het betaalschema van de inning is als volgt:
 
1 april 2022:

   €250,-

1 mei 2022: 

    €200,-

 

Inschrijven kan van 2 maart tot uiterlijk vrijdag 18 maart 2022.
Na de inschrijvingsdeadline starten we met de organisatie van de reizen en worden er kosten gemaakt. Mocht een leerling zich naderhand alsnog willen terugtrekken van een reis, dan kunnen de kosten niet worden gerestitueerd.
Mocht de reis door het SMC worden geannuleerd, dan betaalt de school het reeds betaalde bedrag van de reis terug. I.v.m. administratie- en andere reeds gemaakte kosten, zal een bedrag worden ingehouden van ten hoogste 100,-.
De school heeft een annuleringsverzekering. Of bij annulering tot terugbetaling kan worden overgegaan, wordt per geval beoordeeld door de verzekeringsmaatschappij.
De school behoudt zich het recht voor om de reis geheel of gedeeltelijk te annuleren.
De inschrijving is pas compleet als de machtiging voor toestemming aan de deelname aan de reis én betaling, ondertekend is door één van de ouders/verzorgers. De machtiging moet uiterlijk op 18 maart 2022 ingeleverd zijn in de Spectra-brievenbus (in de hal bij de hoofdingang). Bedoelde machtiging is te downloaden nadat de inschrijving op Senses is voltooid. De ouders verklaren in die machtiging akkoord te zijn dat hun kind mag meereizen onder toezicht van de school en haar begeleiders.
 

Mocht de betaling een probleem zijn, dan kan een beroep gedaan worden op het Solidariteitsfonds. Neem dan vóór 18 maart contact op met mevr. N. Heijnen (nheijnen@stmichaelcollege.nl). Voor de inschrijving is het óók met een betalingsafspraak noodzakelijk dat de machtiging ingevuld en ondertekend wordt ingeleverd.

We gaan ervoor dat de reis naar Parijs een geweldige ervaring wordt voor iedereen.


De inschrijving is op dit moment gesloten.