Stedenreizen

De inschrijvingen staan nog een laatste keer open tot en met 22 november!

 
Schrijf je hier in voor de Stedenreizen. Voor meer informatie, kijk op de site: www.stmichaelcollege.nl
Je kan je inschrijven tot en met 15 november 2022. 
De data van de Stedenreizen zijn als volgt:
 • Parijs: 11 april t/m 14 april 2023
 • Berlijn: 11 april t/m 14 april 2023
 • Londen: 11 april t/m 15 april 2023
 • Praag: 11 april t/m 15 april 2023
 • Barcelona: 11 april t/m 14 april 2023
 • Lissabon:11 april t/m 14 april 2023
 • Rome: 11 april t/m 15 april 2023
 • Athene: 12 april t/m 15 april 2023
Inschrijving en betaling

Voor de stedenreizen wordt een vergoeding gevraagd, die via WisCollect, het nieuwe betalingssysteem van school, wordt betaald.

Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de stedenreizen. U krijgt enkele weken na de inschrijving een mail met een link naar WisCollect waar u kunt invullen of u in één keer wil betalen of in termijnen. U krijgt hierna een iDEAL link om te betalen. Het is belangrijk dat u de facturatie voltooid, deze geldt immers als toestemming dat uw kind mee op reis mag. Uw kind kan niet mee op reis wanneer u de facturatie niet voltooit.

 • Athene         €595,-
 • Barcelona    €555,-
 • Berlijn          €495,-
 • ​Lissabon      €640,-
 • Londen        €595,-
 • Parijs           €450,-
 • Praag          €450,-
 • Rome           €640,-
 

Zittenblijvers

​​​Kunnen mee, wij verwijzen naar de voorwaarden zoals gesteld in de brief van 8 november.

 

Annulerings-en reisverzekering

Voor een vlotte organisatie maken wij, direct na de inschrijvingen, de nodige reserveringen die vooraf betaald dienen te worden. Wanneer de leerling zich na de aanmelding terugtrekt of door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om met de reis mee te gaan, kan de school onder geen enkel beding overgaan tot terugbetaling. Onder strenge voorwaarden binnen onze annuleringsverzekering, gesteld door de verzekeringsmaatschappij, kan er mogelijk terugbetaald worden. De school heeft voor de reizen een doorlopende, collectieve reisverzekering afgesloten.

Informatie over Corona en reizen
Op dit moment is niet duidelijk hoe de situatie in april 2023 zal zijn. De reizen zullen moeten plaatsvinden binnen onderstaande kaders.


1. De regels omtrent het binnenkomen van het land van bestemming
2. De regels in het land van bestemming
3. De regels omtrent de terugkeer naar Nederland

Voor de meest recente informatie  over corona en reizen verwijzen we u naar de website van de
Rijksoverheid: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies


BELANGRIJK
- Mocht het van toepassing zijn voor de leerling om een PCR-test of andere testen te moeten
laten afnemen, dan zijn de kosten van deze test te allen tijde voor rekening van de
ouder/verzorger.
- Mocht een leerling tijdens het verblijf in het buitenland positief getest worden en als gevolg
ervan het land niet kunnen verlaten, dan zijn de bijkomende verblijfskosten te allen tijde voor
rekening van de ouder/verzorger. De ouder/verzorger heeft de verantwoordelijkheid om
zijn/haar kind zelf op te halen uit het betreffende land. In een dergelijke situatie blijft een
personeelslid bij de leerling achter, totdat de ouder/verzorger is aangekomen.
- Elke ouder/verzorger heeft de verantwoordelijk de reisvoorwaarden rijksoverheid goed door te
nemen en ernaar te handelen zodat de leerling vóór vertrek voldoet aan de gestelde regels.

Mocht een reis door het SMC worden geannuleerd, dan betaalt de school het reeds betaalde bedrag van de reis terug. I.v.m. administratie- en andere reeds gemaakte kosten, zal een bedrag worden ingehouden van ten hoogste €100,-. 

 

Belangrijke opmerkingen
 • Het is niet mogelijk om Rome, Athene en Lissabon in combinatie met elkaar op te geven. (Als je bijvoorbeeld Rome hebt opgegeven, mag je Athene en Lissabon niet opgeven)  
 • Je mag 1 of 2 maatjes opgeven (het hoeft niet), je moet dan wel met zijn tweeën of drieën exact dezelfde maatjes opgeven en dezelfde steden met dezelfde volgorde.
 • In de week van 1 februari wordt de indeling bekend gemaakt in senses. 
 
Nico van Diepen

De inschrijving is op dit moment gesloten.