Stedenreizen

Schrijf je hier in voor de Stedenreizen. Voor meer informatie, kijk op de site: www.stmichaelcollege.nl
 
De data van de Stedenreizen zijn als volgt:
 • Parijs: 16 april (ochtend) tot 19 april (avond)
 • Berlijn: 15 april (ochtend) tot 19 april (avond)
 • Londen: 17 april tot 20 april
 • Praag: 16 april (ochtend) tot 20 april (ochtend)
 • Barcelona: 16 april tot 19 april
 • Rome: 16 april (ochtend) tot 20 april (middag)
Inschrijving en betaling
Voor de stedenreis wordt een vergoeding gevraagd, die via een machtiging wordt geïnd.
Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de stedenreis.

Daarna print u de machtiging uit, ondertekent deze en uw zoon/dochter doet dan de machtiging in de grijze brievenbus bij de ingang van het St. Michaël College uiterlijk vóór 24 november 2017 De handtekening hebben we nodig om de incasso te voltrekken. Indien de machtiging niet is ingeleverd, kan de leerling niet mee!
Wilt u ervoor zorgen dat u het juiste rekeningnummer invult op de machtigingskaart, de kaart ondertekent en dat er voldoende geld op deze rekening staat om de machtiging te kunnen innen.
Mocht u vergeten zijn de machtiging uit te printen, dan kunt u door in te loggen via Senses met de inloggegevens van uw zoon/dochter de machtiging opzoeken door op Inschrijvingen/tickets te klikken. Als u op de blauwe link klikt, dan kunt u de machtiging uitprinten.
 • Parijs           €340,-
 • Berlijn          €360,-
 • Londen        €340,-
 • Praag          €340,-
 • Barcelona    €460,-
 • Rome           €490,-
Het betaalschema van de inning is als volgt:
1 februari 2018: €185
1 maart 2018: €155 (indien ingedeeld bij Berlijn €175)
Indien je bij Barcelona of Rome bent ingedeeld: volgt er op 1 april 2018 nog een incasso (€120,- of €150,-)
 
Zittenblijvers

​Als je vorig jaar bent blijven zitten en dit jaar weer mee wilt, geldt er een speciale procedure. Alle zittenblijvers mogen mee, maar als zittenblijver moet je voor 17 november 2017 Nico van Diepen (nvdiepen@stmichaelcollege.nl) gemaild hebben. De mail moet het volgende bevatten:

 • ​​Waarom je nog een keer mee wilt
 • ​Vertel iets over je inzet tijdens de reis
 • ​Voor welk vak je een praktische opdracht gaat uitvoeren

​Wij hanteren deze procedure om te verkomen dat zittenblijvers meegaan om het meegaan. Tevens mag niet dezelfde reis als vorig jaar gekozen worden.

*Indien je bent ingeschrijven zonder Nico van Diepen te mailen is de kans groot dat je inschrijving verwijderd wordt.

Annulerings-en reisverzekering


Voor een vlotte organisatie maken wij, direct na de inschrijvingen, de nodige reserveringen die vooraf betaald dienen te worden. Wanneer de leerling zich na de aanmelding terugtrekt of door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om met de reis mee te gaan, kan de school onder geen enkel beding overgaan tot terugbetaling. Onder strenge voorwaarden binnen onze annuleringsverzekering, gesteld door de verzekeringsmaatschappij, kan er mogelijk terugbetaald worden. De school heeft voor de reizen een doorlopende, collectieve reisverzekering afgesloten.

 

Solidariteitsfonds


Mocht u om een belangrijke reden niet in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds. Mw. Heijnen beheert dit fonds samen met de oudervereniging. U kunt met haar in contact treden via 075-6127474 (school) of via nheijnen@stmichaelcollege.nl. De aanvraag wordt discreet behandeld, mw. Heijnen is namelijk de enige die de naam te zien krijgt.

 
Belangrijke opmerkingen
 • Het is niet mogelijk om én Rome én Barcelona op te geven.
 • Je mag 1 of 2 maatjes opgeven (het hoeft niet), je moet dan wel met zijn tweeën of drieën exact dezelfde maatjes opgeven en dezelfde steden.
 
Nico van Diepen

De inschrijving is op dit moment gesloten.