Stedenreizen

Schrijf je hier in voor de Stedenreizen. Voor meer informatie, kijk op de site: www.stmichaelcollege.nl
Je kan je inschrijven tot en met 17 november 2021. 
De data van de Stedenreizen zijn als volgt:
 • Normandië 10 april tot 14 april
 • Berlijn: 10 april tot 14 april
 • Londen: 11 april tot 15 april
 • Praag: 11 april tot 15 april
 • Barcelona: 11 april tot 14 april
 • Lissabon:12 april tot 15 april
 • Rome: 10 april tot 14 april
 • Athene: 11 april tot 15 april
Inschrijving en betaling
Voor de stedenreis wordt een vergoeding gevraagd, die via een machtiging wordt geïnd.
Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de stedenreis.
Daarna print u de machtiging uit, ondertekent deze en uw zoon/dochter doet dan de machtiging in de grijze brievenbus bij de ingang van het St. Michaël College uiterlijk vóór 19 november 2021. De handtekening hebben we nodig om de incasso te voltrekken. Indien de machtiging niet is ingeleverd, kan de leerling niet mee!
Wilt u ervoor zorgen dat u het juiste rekeningnummer invult op de machtigingskaart, de kaart ondertekent en dat er voldoende geld op deze rekening staat om de machtiging te kunnen innen.
Mocht u vergeten zijn de machtiging uit te printen, dan kunt u door in te loggen via Senses met de inloggegevens van uw zoon/dochter de machtiging opzoeken door op Inschrijvingen/tickets te klikken. Als u op de blauwe link klikt, dan kunt u de machtiging uitprinten.
 • Athene         €595,-
 • Barcelona    €510,-
 • Berlijn          €430,-
 • ​Lissabon      €490,-
 • Londen        €475,-
 • Normandië   €390,-
 • Praag          €395,-
 • Rome           €555,-
Het betaalschema van de inning is als volgt:
1 februari 2022:
 • Athene        €220,-
 • Barcelona   €195,-
 • Berlijn         €225,-
 • ​Lissabon     €190,-
 • Londen       €185,-
 • ​Normandië  €210,-
 • Praag          €200,-
 • Rome          €210,-

 

1 maart 2022: 
 • Athene        €200,-
 • Barcelona   €165,-
 • Berlijn         €205,-
 • ​Lissabon     €170,-
 • Londen       €160,-
 • ​Normandië  €180,-
 • Praag          €195,-
 • Rome          €180,-

​1 april 2022:

 • Athene        €175,-
 • Barcelona   €150,-
 • Lissabon     €130,-
 • Rome          €165,-
 • Londen       €130,-

Zittenblijvers

Als je vorig jaar bent blijven zitten en dit jaar weer mee wilt, geldt er een speciale procedure. Alle zittenblijvers mogen mee, maar als zittenblijver moet je voor 1 november 2021 Nico van Diepen (nvdiepen@stmichaelcollege.nl) gemaild hebben. De mail moet het volgende bevatten:

 • ​​Waarom je nog een keer mee wilt
 • ​Vertel iets over je inzet tijdens de reis
 • ​Voor welk vak je een praktische opdracht gaat uitvoeren

​Wij hanteren deze procedure om te verkomen dat zittenblijvers meegaan om het meegaan. Tevens mag niet dezelfde reis als vorig jaar gekozen worden.

*Indien je bent ingeschrijven zonder Nico van Diepen te mailen is de kans groot dat je inschrijving verwijderd wordt.

 

Annulerings-en reisverzekering

Voor een vlotte organisatie maken wij, direct na de inschrijvingen, de nodige reserveringen die vooraf betaald dienen te worden. Wanneer de leerling zich na de aanmelding terugtrekt of door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om met de reis mee te gaan, kan de school onder geen enkel beding overgaan tot terugbetaling. Onder strenge voorwaarden binnen onze annuleringsverzekering, gesteld door de verzekeringsmaatschappij, kan er mogelijk terugbetaald worden. De school heeft voor de reizen een doorlopende, collectieve reisverzekering afgesloten.

 

Solidariteitsfonds

Mocht u om een belangrijke reden niet in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds. Mw. Heijnen beheert dit fonds samen met de oudervereniging. U kunt met haar in contact treden via 075-6127474 (school) of via nheijnen@stmichaelcollege.nl. De aanvraag wordt discreet behandeld, mw. Heijnen is namelijk de enige die de naam te zien krijgt.

 
Belangrijke opmerkingen
 • Het is niet mogelijk om Rome, Athene en Lissabon in combinatie met elkaar op te geven. (Als je bijvoorbeeld Rome hebt opgegeven, mag je Athene en Lissabon niet opgeven)  
 • Je mag 1 of 2 maatjes opgeven (het hoeft niet), je moet dan wel met zijn tweeën of drieën exact dezelfde maatjes opgeven en dezelfde steden.
 • In de week van 18 januari wordt de indeling bekend gemaakt in senses. 
 
Nico van Diepen

De inschrijving is momenteel gesloten, deze zal open gaan op 01 november 2021.