Stedenreizen

Inschrijvingen gaan 8 november open.
 
Schrijf je hier in voor de Stedenreizen. Voor meer informatie, kijk op de site: www.stmichaelcollege.nl
Je kan je inschrijven tot en met 1 december 2022. 
De data van de Stedenreizen zijn als volgt:
 • Parijs: 11 april t/m 14 april 2023
 • Berlijn: 11 april t/m 14 april 2023
 • Londen: 11 april t/m 15 april 2023
 • Praag: 11 april t/m 15 april 2023
 • Barcelona: 11 april t/m 14 april 2023
 • Lissabon:11 april t/m 14 april 2023
 • Rome: 11 april t/m 15 april 2023
 • Athene: 11 april t/m 14 april 2023
Inschrijving en betaling
Voor de stedenreis wordt een vergoeding gevraagd, die via een machtiging wordt geïnd.
Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de stedenreis.
Daarna print u de machtiging uit, ondertekent deze en uw zoon/dochter doet dan de machtiging in de grijze brievenbus bij de ingang van het St. Michaël College uiterlijk 2 december 2022. De handtekening hebben we nodig om de incasso te voltrekken. Indien de machtiging niet is ingeleverd, kan de leerling niet mee!
Wilt u ervoor zorgen dat u het juiste rekeningnummer invult op de machtigingskaart, de kaart ondertekent en dat er voldoende geld op deze rekening staat om de machtiging te kunnen innen.
Mocht u vergeten zijn de machtiging uit te printen, dan kunt u door in te loggen via Senses met de inloggegevens van uw zoon/dochter de machtiging opzoeken door op Inschrijvingen/tickets te klikken. Als u op de blauwe link klikt, dan kunt u de machtiging uitprinten.
 • Athene         €595,-
 • Barcelona    €510,-
 • Berlijn          €430,-
 • ​Lissabon      €490,-
 • Londen        €575,-
 • Parijs           €450,-
 • Praag          €395,-
 • Rome           €555,-
Het betaalschema van de inning is als volgt:
1 februari 2022:
 • Athene        €220,-
 • Barcelona   €195,-
 • Berlijn         €225,-
 • ​Lissabon     €190,-
 • Londen       €185,-
 • ​Parijs          €235,-
 • Praag          €200,-
 • Rome          €210,-

 

1 maart 2022: 
 • Athene        €200,-
 • Barcelona   €165,-
 • Berlijn         €205,-
 • ​Lissabon     €170,-
 • Londen       €160,-
 • Parijs          €215,-
 • Praag          €195,-
 • Rome          €180,-

​1 april 2022:

 • Athene        €175,-
 • Barcelona   €150,-
 • Lissabon     €130,-
 • Rome          €165,-
 • Londen       €130,-

Zittenblijvers

​​​Kunnen mee

 

Annulerings-en reisverzekering

Voor een vlotte organisatie maken wij, direct na de inschrijvingen, de nodige reserveringen die vooraf betaald dienen te worden. Wanneer de leerling zich na de aanmelding terugtrekt of door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om met de reis mee te gaan, kan de school onder geen enkel beding overgaan tot terugbetaling. Onder strenge voorwaarden binnen onze annuleringsverzekering, gesteld door de verzekeringsmaatschappij, kan er mogelijk terugbetaald worden. De school heeft voor de reizen een doorlopende, collectieve reisverzekering afgesloten.

Solidariteitsfonds

Mocht u om een belangrijke reden niet in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds. Mw. Heijnen beheert dit fonds samen met de oudervereniging. U kunt met haar in contact treden via 075-6127474 (school) of via nheijnen@stmichaelcollege.nl. De aanvraag wordt discreet behandeld, mw. Heijnen is namelijk de enige die de naam te zien krijgt.

 
Belangrijke opmerkingen
 • Het is niet mogelijk om Rome, Athene en Lissabon in combinatie met elkaar op te geven. (Als je bijvoorbeeld Rome hebt opgegeven, mag je Athene en Lissabon niet opgeven)  
 • Je mag 1 of 2 maatjes opgeven (het hoeft niet), je moet dan wel met zijn tweeën of drieën exact dezelfde maatjes opgeven en dezelfde steden met dezelfde volgorde.
 • In de week van 1 februari wordt de indeling bekend gemaakt in senses. 
 
Nico van Diepen

De inschrijving is momenteel gesloten, deze zal open gaan op 08 november 2022.