KaarsRecht

Schrijf je hier in voor KaarsRecht. Voor  informatie, kijk op de website:  www.stmichaelcollege.nl
Datum
De KaarsRecht reis vindt plaats van 17 juli tot en met 19 juli 2023.
 
Wat is KaarsRecht:

Zoals ieder jaar wordt er een alternatieve reis voor de KrisKras georganiseerd, voor iedereen die om welke reden dan, helaas niet door de Ardennen kan lopen, of om een andere reden niet fysiek meekan doen met deze reis.

Dit jaar wordt dit de KaarsRecht!

Tijdens de KaarsRecht ga je fietsen, midgetgolfen en naar het strand om te korren (vissen).

Gedurende deze 3 dagen slaap en eet je in een hostel samen met andere leerlingen die meedoen aan de KaarsRechtreis.

 

Inschrijving en betaling
Voor KaarsRecht wordt een vergoeding gevraagd, die via een machtiging wordt geïnd.

 
Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de KaarsRechtreis.
Daarna print u de machtiging uit, ondertekent die en uw zoon/dochter doet dan de machtiging in de grijze brievenbus, uiterlijk 2 december 2023 in de hoofdingang van het St. Michaël College.  De handtekening hebben we nodig om de incasso te mogen doen. Indien de machtiging niet is ingeleverd,  kan de leerling niet mee!!!
Wilt u ervoor zorgen dat u het juiste rekeningnummer invult op de machtigingskaart, de kaart ondertekent en dat er voldoende geld op deze rekening staat om de machtiging te kunnen innen.
Mocht u vergeten zijn de machtiging uit te printen, dan kunt u door in te loggen via Senses met de inloggegevens van uw zoon/dochter de machtiging opzoeken door op Inschrijvingen/tickets te klikken. Als u op de blauwe link klikt, dan kunt u de machtiging uitprinten.
 
Kosten: €225,-
 
Het betaalschema van de inning is als volgt:
- 1 februari: €125,-
- 1 maart: €100,-  
 

Annulerings-en reisverzekering

Voor een vlotte organisatie maken wij, direct na de inschrijvingen, de nodige reserveringen die vooraf betaald dienen te worden. Wanneer de leerling zich na de aanmelding terugtrekt of door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om met de reis mee te gaan, kan de school onder geen enkel beding overgaan tot terugbetaling. Onder strenge voorwaarden binnen onze annuleringsverzekering, gesteld door de verzekeringsmaatschappij, kan er mogelijk terugbetaald worden. De school heeft voor de reizen een doorlopende, collectieve reisverzekering afgesloten.

Solidariteitsfonds

Mocht u om een belangrijke reden niet in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds. Mw. Heijnen beheert dit fonds samen met de oudervereniging. U kunt met haar in contact treden via 075-6127474 (school) of via nheijnen@stmichaelcollege.nl. De aanvraag wordt discreet behandeld, mw. Heijnen is namelijk de enige die de naam te zien krijgt.

Zittenblijvers

Mogen mee

 

Nico van Diepen
 


De inschrijving is momenteel gesloten, deze zal open gaan op 08 november 2022.