Kriskras

 

Schrijf je hier in voor de KrisKras. Voor meer informatie, kijk op de website: www.stmichaelcollege.nl

 

Datum: 16 juli t/m 20 juli 2023

Inschrijving en betaling

Voor de Kriskras wordt een vergoeding gevraagd, die via een machtiging wordt geïnd.

Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de Kriskras of Wadsail. Daarna print u de machtiging uit, ondertekent deze en uw kind doet dan de machtiging in de grijze brievenbus, uiterlijk 2 december 2022, in de hoofdingang van het St. Michaël College. De handtekening hebben we nodig om de incasso te mogen voltrekken. Indien de machtiging niet is ingeleverd, kan de leerling niet mee!

Wilt u ervoor zorgen dat u het juiste rekeningnummer invult op de machtigingskaart, de kaart ondertekent en dat er voldoende geld op deze rekening staat om de machtiging te kunnen innen.

Mocht u vergeten zijn de machtiging uit te printen, dan kunt u door in te loggen via Senses met de inloggegevens van uw zoon/dochter de machtiging opzoeken door op Inschrijvingen/tickets te klikken. Als u op de blauwe link klikt, dan kunt u de machtiging uitprinten.

Kosten: €390,-
 
Het betaalschema van de inning is als volgt:
1 februari: €200,-
1 maart: €190,-
 
 
​De verplichte informatieavond vindt plaats op 19 juni 2023 van 19:30 tot 21:30.
 
Eisen

Voor de KrisKras is het noodzakelijk om zó fit te zijn dat het dragen van een 12 kilo zware rugzak geen probleem is, net als meedoen met andere fysieke uitdagingen (o.a. abseilen en mountainbiken). Er wordt geen bagage vervoerd tijdens KrisKras. Is deze fysieke inspanning voor de leerling een probleem, dan is deelname aan de KrisKras niet wenselijk. 

Wij bieden dan het alternatief, nl. KaarsRecht: www.stmichaelcollege.nl/

Annulerings-en reisverzekering

Voor een vlotte organisatie maken wij, direct na de inschrijvingen, de nodige reserveringen die vooraf betaald dienen te worden. Wanneer de leerling zich na de aanmelding terugtrekt of door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om met de reis mee te gaan, kan de school onder geen enkel beding overgaan tot terugbetaling. Onder strenge voorwaarden binnen onze annuleringsverzekering, gesteld door de verzekeringsmaatschappij, kan er mogelijk terugbetaald worden. De school heeft voor de reizen een doorlopende, collectieve reisverzekering afgesloten.

Solidariteitsfonds

Mocht u om een belangrijke reden niet in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds. Mw. Heijnen beheert dit fonds samen met de oudervereniging. U kunt met haar in contact treden via 075-6127474 (school) of via nheijnen@stmichaelcollege.nl. De aanvraag wordt discreet behandeld, mw. Heijnen is namelijk de enige die de naam te zien krijgt.

Zittenblijvers
Kunnen mee. Vraag dit aan Nico van Diepen. 
 
 
 
Nico van Diepen

De inschrijving is momenteel gesloten, deze zal open gaan op 08 november 2022.