Trektocht

 

Datum
De trektocht vindt plaats op 16 juli tot en met 20 juli 2023. 

Inschrijving en betaling
Voor de trektocht wordt een vergoeding gevraagd die via een machtiging wordt geïnd.

Verderop in dit online programma doet u de inschrijving van de trektocht. Daarna print u de machtiging uit, ondertekent deze en uw kind doet dan de machtiging uiterlijk 2 december 2022 in de grijze brievenbus in de hoofdingang van het St. Michaël College. De handtekening hebben we nodig om de incasso te mogen doen. Indien de machtiging niet is ingeleverd, kan de leerling niet mee!

Wilt u ervoor zorgen dat u het juiste rekeningnummer invult op de machtigingskaart, de kaart ondertekent en dat er voldoende geld op deze rekening staat om de machtiging te kunnen innen.
Mocht u vergeten zijn de machtiging uit te printen, dan kunt u door in te loggen via Senses met de inloggegevens van uw zoon/dochter/kind, de machtiging opzoeken door op Inschrijvingen/tickets te klikken. Als u op de blauwe link klikt, dan kunt u de machtiging printen.

Kosten: €240,-

Het betaalschema van de inning is als volgt:

  • 1 februari: € 140,-
  • 1 maart: € 100,-

Wat gebeurt er na de inschrijving?

Ongeveer een maand voor vertrek wordt u verzocht een brief in te vullen betreffende aandachtspunten voor uw zoon of dochter over medische zaken en andere bijzonderheden. Ook wordt in deze brief gevraagd of u mee wilt helpen om bijvoorbeeld kapotte fietsen of zieke leerlingen te vervoeren.
Mentoren maken de tentindelingen in overleg met de klas.
Uiterlijk twee weken voor vertrek zal een informatieboekje uitgereikt worden aan uw zoon/dochter met gedetailleerde informatie over de trektocht (adressen, telefoonnummers, vertrektijden etc.). Ook zullen de leerlingen nog vóór de reis samenkomen met hun fietsgroep en begeleiders.
Tegen de tijd dat de tenten moeten worden ingeleverd krijgen de leerlingen het einde jaarrooster waarin te vinden is op welke dag en om welke tijd dit moet gebeuren.

Annulerings- en reisverzekering

Voor een vlotte organisatie maken wij, direct na de inschrijvingen, de nodige reserveringen die vooraf betaald dienen te worden. Wanneer de leerling zich na de aanmelding terugtrekt of door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om met de reis mee te gaan, kan de school onder geen enkel beding overgaan tot terugbetaling. Onder strenge voorwaarden binnen onze annuleringsverzekering, gesteld door de verzekeringsmaatschappij, kan er mogelijk terugbetaald worden. De school heeft voor de reizen een doorlopende, collectieve reisverzekering afgesloten.

Solidariteitsfonds

Mocht u om een belangrijke reden niet in staat zijn om aan de betaling te voldoen, dan kan er een beroep worden gedaan op het solidariteitsfonds. Mw. Heijnen beheert dit fonds samen met de oudervereniging. U kunt met haar in contact treden via 075-6127474 (school) of via nheijnen@stmichaelcollege.nl. De aanvraag wordt discreet behandeld, mw. Heijnen is namelijk de enige die de naam te zien krijgt.

Zittenblijvers
Als zittenblijver mag je voor een tweede keer mee Trektocht. Als je niet deelneemt aan Trektocht, word je automatisch ingedeeld bij de thuisblijversweek.
 
Voor meer informatie:
www.stmichaelcollege.nl
 
 
Nico van Diepen

De inschrijving is momenteel gesloten, deze zal open gaan op 08 november 2022.